ב"ה

כבוד המשפחה - איסור גילוי עריות

הא-ל ברא תחילה את האיש והאישה כחטיבה אחת, ואחר כך פיצל אותם לשתי ישויות הזקוקות זו לזו כדי להגיע לשלימותם.חיי הנישואין וחוקים, איפוא, הינם הבסיס לקיום המין האנושי, ולשלמות המשפחה והקהילה. הדבר מתבטא גם בקיום ערכים של צניעות ודיסקרטיות בנושאי המשפחה. המשמעות המעשית של מצוה זו היא -איסור גילוי עריות, איסור קיום יחסים בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה , איסור קיום יחסים בין אישה נשואה לגבר זר, איסור על יחסים בין זכרים או עם בעלי חיים.