ב"ה

כבוד הא-ל - איסור ברכת השם

על האדם להעניק כבוד לבורא העולם שנתן לו את החיים ואת העולם לחיות בו.
המשמעות המעשית של מצווה זו היא -איסור לקלל את ה' או לכנות לו כל כנוי גנאי שהוא.