ב"ה   

שבע מצוות בני נח - סקירה כללית


 "שבע מצוות בני נח" הינן שבע מצוות בסיסיות, המכילות את ערכי-היסוד לקיום אנושות בריאה ומוסרית. אנושות המכילה רבגוניות ותרבויות שונות - אך מאוחדת באמונה בבורא עולם ובשבע המצוות המהוות את סוד הקיום האנושי.
משה רבינו, שקיבל את התורה מבורא העולם, הפיץ את המסר של שבע מצוות אלו, והצטווה להשפיע על כל אומות העולם לקבלם. אדם המקיים שבע מצוות אלו מפני שציוה בהם הא-ל את משה - זוכה לשכר מהא-ל על קיומן.
מטרת מצוות אלו היא "ישובו של עולם" – להבטיח את קיום העולם והחברה; לא כ"ג'ונגל" פראי, אלא כמקום ידידותי המבוסס על שיתוף פעולה, צדק ויושר. קיומן מבטיח את קיום הבריאה כולה על כל פרטיה, ואילו יחיד הפורש מקיום ערכים בסיסיים אלו – מאבד בכך את זכות קיומו, מכיוון שמעשיו עומדים בסתירה ל"ישובו של עולם".

 

עולם מתאחד

התנ"ך קובע כי העולם יגיע לתיקונו בזמן הגאולה, בימות המשיח. האומות כולן יזנחו את המלחמות והסכסוכים, ויתאחדו סביב האמונה בבורא העולם וקיום מצוותיו, כדברי הנביא ישעיהו "אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לעבדו שכם אחד".
תהליך זה יתחיל עם הופעתו של מנהיג גדול, המלך המשיח, שפעולותיו למען חינוך, צדק ויושר המבוססים על אמונה – ישפיעו על כל האומות, והם יגיעו להכרה אשר כח ועוצמה אמיתיים מבוססים על ההכרה כי "בא-לוהים מבטחנו".

 

 

האישיות שמאחורי התהליך

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א , הוא האיש אותו הועיד הא-ל למשימה זו. במשך למעלה משישים שנות נשיאותו, הוא פועל למען חינוך, צדק ויושר בכל העולם, בארצות מזרח ומערב כאחד. מנהיגים רבים הביעו את הערכתם לפועלו, והצטרפו לקריאתו לחינוך המושתת על אמונה בבורא העולם ולקיום "שבע מצוות בני נח".
הרבי מלך המשיח קבע כי דורנו, הוא דור הגאולה, בה תצעד האנושות כולה לעידן חדש – ללא מלחמות, ללא רעב, ללא תחרות, עולם של שלום, עזרה הדדית, שפע כלכלי ומודעות רוחנית גבוהה, עולם בו דמותו הזוהרת של מלך המשיח תעניק השראה לעולם כולו. קיום מעשי של "שבע מצוות בני נח" מזרז את הופעתה של תקופה נפלאה זו, ומבטיח את מקומו של כל יחיד בתוכה.
שבע החוקים האוניברסליים

הקמת מערכת משפט
כבוד בעלי חיים
כיבוד רכוש הזולת
כיבוד מוסד המשפחה
כבוד האדם
כבוד הא-ל
אמונה בא-ל אחד