ב"ה

אמונה בא-ל אחד איסור עבודה זרה

 

על כל איש להאמין בקיומו של בורא העולם האחד והיחיד.
הוא ברא את העולם ואת האדם, הוא יודע את כל מעשי ומחשבות הנבראים
ומשגיח עליהם, ודן את כל אדם לפי מעשיו. הוא הא-ל היחיד אותו ראוי לעבוד ואליו להתפלל.
משמעותה המעשית של מצוה זו - איסור מוחלט להשתחוות או לעבוד לאלילים
מכל סוג שהוא, האיסור כולל גם אמונה באל אחר או כל ישות אחרת מברואי העולם.