שלום עולמי

הדרך לשלום עולמי – שבע מצוות בני נח.

שלום הוא חיבור של שני דברים הפכיים המנוגדים זה לזה. באדם פועלים כוחות שונים ומנוגדים -  רוחניות וגשמיות, יצר הטוב ויצר הרע. השלום צריך להתחיל מבפנים, מהאדם עצמו - שלום בין כוחותיו השונים, שלום במשפחה ובחברה, שלום בעיר ובמדינה, עד לשלום בין העמים, שלום בעולם כולו - גאולה.

שלום גרוע מבוסס על כניעה של צד אחד. עדיף ממנו במעט - שלום המבוסס על אינטרסים, כאשר כל צד משיג חלק מהדברים החשובים לו.

האם יתכן שלום אמיתי, כזה המעניק לכל אחד את מלוא שאיפותיו? בהחלט כן. כאשר קיימת סמכות אשר שני הצדדים רואים בה את מקור סמכות והשראה ללא עוררין. למשל, ריב בין אחים יכול להסתיים ע"י דמות של אב נערץ, אשר כל אחד מהילדים מעוניין לגרום לו נחת. הופעתו מעוררת אותם להדברות ולשלום.

כך גם שלום בין עמים – יכול לבוא רק ע"י בורא העולם. כאשר כל עם מגלה את אמונתו ומחויבותו לעשות את רצון הבורא, ניתן להגיע לשלום עולמי.

הבורא גילה את הדרך לכך, בשבע החוקים האוניברסאליים הנקראים "שבע מצוות בני נח". נלמד וניישם את שבע החוקים הללו – נעשה שלום פנימי בתוכנו, ונקדם שלום בין כל העמים והמדינות.

 
פעילות

  • אתרים:  ירושלים העיר העתיקה, אבו גוש, דלית אל כרמל, שפרעם ופקיעין.
  • מפגש עם נכבדים מהמגזר הערבי והדרוזי.
  • חתימה על אמנת שבע מצוות בני נח.
  • התנסות בחלוקת חומר ופעילות הסברה על שבע המצוות.