כפר חב"ד

כפר חב"ד הוא בירת חסידות בארץ ישראל ומרכז של מעשים טובים. מכאן יוצאת אורה לכל קצות ארץ הקודש. גרעינו הראשון של הכפר היה קבוצת עולים מברית-המועצות, שנשלחו ע"י רבי יוסף יצחק מליובאוויטש לארץ ישראל. כיום גרים בכפר 1500 משפחות, ונמצאים בו מוסדות מרכזיים וחשובים - תלמודי תורה, "אור שמחה" מוסד לילדים ממשפחות מצוקה, ישיבה, הוצאת ספרים קה"ת ועוד.

בכפר מאפיית מצות, וכן פרדסי אתרוגים.

בשנת תשמ"ו (1986) נבנה בכפר חב"ד העתק מדוייק של ביתו של הרבי מליובאוויטש בניו-יורק, הידוע בכינויו - על שם המספר המוטבע עליו – 770 ("סעווען סעווענטי"). במקום פועל מרכז מבקרים.

 

 
פעילות:

  • ביקור ב-770 – העתק ביתו של הרבי מליובאוויטש. כתיבת פ"נ – מכתב בקשת ברכה מהרבי.
  • מהי חסידות ומשיח, מיהו הרבי בעל מיליוני המעריצים – הרצאה בליווי סרט.
  • צדקה וחסד: ביקור פעיל במוסד חינוכי לילדים ממשפחות מצוקה.
  • תורה ומלאכה: סיור במפעל ליצור מצות – לחם הגאולה של פסח. פרדס האתרוגים – הלב של ארבעת המינים.
  • אפשרות סמינר סוף שבוע בכפר.
 
במקום קיימת מסעדה גדולה עם אוכל יהודי מסורתי.