ב"ה

מינוי דיינים - הקמת מערכת משפט

 

כדי שכל החוקים הללו יבואו לידי קיום נאות, יש להקים בכל עיר (או אזור) בתי משפט ולמנות שופטים אשר ידונו במצוות אלו. יש בידי השופטים סמכות להעניש את העוברים על מצוות אלו. אין להרשות מצב בו לא תתקיים מערכת משפט המבוססת על קיום חוקי "שבע מצוות בני נח". על כל אדם שיש לו טענה, ללכת אל השופטים הללו ולציית לפסק דינם.