ב"ה

כבוד בעלי החיים - איסור אבר מן החי

ה' ברא בעולם יצורים חיים, ועלינו לכבד את קיומם. בניגוד לעולם הצומח המתחדש תמיד, פגיעה בבעל-חיים היא בלתי הפיכה. למרות, שאין התורה שוללת אכילת בשר, היא מציבה גבולות ברורים ליכולת האדם להשתמש בבעל חיים לצרכיו. המשמעות המעשית של מצוה זו היא - איסור אכילת אבר (או תלישת אבר) מבעלי חיים בעודנו חי. מצוה זו המחייבת אותנו לא להיות אדיש אפילו לצער בעל-חיים- מגבירה גם את חובתנו להיות ערים לצערו של אדם אחר, לא לפגוע בו, ולעזור לו לצאת ממצוקתו.