ב"ה

כבוד האדם - איסור שפיכות דמים

 האדם נברא בצלם בוראו. חייו הם מתנת עליון שאין רשות לאיש ליטול אותה, יש לכבוד ולעודד את המשך קיום המין האנושי, לו נתן הבורא את האפשרות ליישב את הארץ ולקיימה. המשמעות המעשית של מצוה זו- איסור מוחלט על הריגת כל אדם שהוא, ולו גם עובר ברחם אמו. ההורג נפש אחת, נחשב כאילו איבד עולם מלא ופגע בבורא העולם שבצלמו נברא האדם.